Jan Bondaruk

igazgató-helyettes, Central Mining Institute, Lengyelország

Jan Bondaruk a lengyel Central Mining Institute környezetmérnöki igazgató helyettese. Szakterülete a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, ezentúl a városi és ipari területek fenntartható átalakításával, innovatív megoldások és a megújuló energiaforrások széleskörű felhasználásával foglalkozik. Kutatásainak egyik fókusz pontja a szénbányászattal foglalkozó régiók jövője és posztindusztriális átalakítása. Tanácsadóként fejlesztési programok, innovatív megoldások és befektetési stratégiák megvalósítását támogatja. Munkájában a fenntartható fejlődést igyekszik elősegíteni, a helyi és regionális önkormányzatok hatékony energia- és erőforrás-gazdálkodásának és karbon lábnyomának csökkentésén keresztül. Számos nemzeti és EU-s forrásból megvalósuló kutatási és fejlesztési projekt előkészítését és végrehajtását támogatta. Ezentúl aktívan részt vesz az Európai Bizottság által kezdeményezett széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platform munkájában, amelynek célja a tiszta energiára való átállás ösztönzése az érintett régiók strukturális átalakítása, dekarbonizációja és az ebből fakadó gazdasági és szociális következmények enyhítése.